เรียนภาษาอังกฤษ อาหรับ ที่ต่างประเทศ

Al hijrah Learning Centre ร่วมมือกับ The Big Sitters International Co.,Ltd และ อีกหลายองค์กรที่เป็นพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อประเทศมาเลเซีย , จอร์แดน และ ประเทศอังกฤษ จัดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และให้คำปรึกษาในการเรียนต่อที่ต่างประเทศเป็นประจำต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด เกี่ยวกับโปรแกรม ระยะเวลาของโปรแกรม

Show More

สำหรับนักเรียนจากกรุงเทพฯ และภาคต่างๆ เดินทางพร้อมกันโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปกับเจ้าหน้าที่
สำหรับนักเรียนจากภาคใต้ สามารถเลือกเดินทางไปพร้อมกันจากกรุงเทพฯ หรือเลือกเดินทางไปจากจังหวัดของตน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักเรียน 

 

ในกรณีเดินทางจากจังหวัดของตน นักเรียนสามารถเลือก ให้ผู้จัดเป็นผู้จัดการเรื่องการเดินทางให้ หรือนักเรียนอาจเลือกเดินทางด้วยตัวเอง 
กรณีดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงาน เพื่อนัดหมายกันตามกรณี และผู้จัดจะพิจารณาปรับลดราคาของแพคเกจ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนการเดินทางให้สถานที่เรียน

เรียนที่สถาบันสอนภาษา ELS สาขา Bukit Bintang, สาขา Subang Jaya หรือ สาขา Petailing Jaya

ลักษณะของหลักสูตร  Certified Intensive English Programme

มีทั้งหมด 9 ระดับ

ระดับ Elementary (ระดับเบื้องต้น) (101 - 103)

ระดับ Intermediate (ระดับกลาง) (104 - 106)

และระดับ Advanced (ระดับสูง) (107-109)

เนื้อหาในการเรียนแต่ละวัน
จะมี 6 ส่วน ได้แก่ Structure, Speaking Practice,

Conversation, Reading, Writing และ Multi-media Lab work


เนื่องด้วย ELS เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ จึงมีการแบ่งชั้นเรียน เป็นหลากหลายระดับ อิงกับมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษระดับโลก เน้นความเหมาะสมกับพื้น ฐานความรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ละชั้นเรียนรับนักเรียนที่จำกัด เพื่อการ ปฏิสัมพันธ์ที่ทั่วถึงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมทั้งระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 

โดยก่อนเข้าเรียนจริงทางสถาบัน จะทำการสอบ วัดระดับนักเรียน เพื่อทราบถึงพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน สำหรับ กลุ่มนักเรียนไทย ก็จะได้เข้าร่วมเรียนกับนักเรียนจากนานาชาติในแต่ละ ระดับ และก่อนจบหลักสูตรจะมีการสอบวัดผลเพื่อขึ้นระดับต่อไปทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริม

ทัศนศึกษาจะจัดขึ้นทุกสุดสัปดาห์ตลอดโปรแกรม นักเรียนจะมีโอกาสได้ร่วมทัศนศึกษาจำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้สถานที่จะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มโปรแกรม โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและจำนวนนักเรียน 

Survival @ Malaysia

Contact us

LIKE US ON FACEBOOK

ติดต่อเรา

 

Fanpage : www.facebook.com/Alhijrahcentre
E-mail : info@alhijrahcentre.com
Line ID : alhijrah 
Instagram : alhijrahcentre

Hotline :  086-0006544  (สำหรับสอบถามข้อมูลทั่วไป,สมัครเรียน )
โทร. 083-228 9878 (สำหรับลูกค้าองค์กร)