top of page

Support Scholarship | Al Hijrah Learning Centre

ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ภาษาอังกฤษ มาเลย์ อาหรับ ประจำปี 2564-2565

ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่ มุสลิมใหม่, เด็กกำพร้า, ผู้ลี้ภัย (ยื่นสมัครร่วมโครงการ) 

ฟอร์มสมัครรับทุน

        การศึกษา คือ กระดูกสันหลังของศาสนา คือ แร่ธาตุอันสำคัญยิ่งของอารยธรรมอิสลาม คือ นวัตกรรมทางวิชาการที่มหัศจรรย์มากที่สุด และคือ เครื่องมือที่จะนำพาอิสลามทะยานไปข้างหน้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ
ศ. ดร. มุฮัมหมัด อะฏียะฮฺ อัล อิบรอซี


“เป้าหมายของการศึกษานั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาเพื่อยังชีพในโลกนี้ แต่เพื่อการได้รับสัจธรรม และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บุคลิกทางศีลธรรม”
หนังสือ “กัชฟุซ ซุนูน” (Kashf al-Zounun) อัลฮัจญ์ เคาะลีฟะฮฺ 

 

“เมื่อเด็กจบการศึกษาอัลกุรอาน และภาษาศาสตร์เบื้องต้นแล้ว เขาควรจะได้เสาะแสวงหาอาชีพที่เขาปรารถนาจะมุ่งไปทางนั้น…”
อิบนุ สีนา (ibn Sina)

สนับสนุนทุน

เพื่อช่วยส่งเสริมให้มุสลิมไทยที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้สามารถเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และ ช่วยเหลือสังคมต่อไป

ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาตามช่องทางการบริจาคดังต่อไปนี้

bottom of page